Projeler

ERK'AKAN, F., İ. KİZİROĞLU, F. SİPAHİLER, L. TURAN, A. ERDOĞAN, M. EKMEKÇİ, E. GÜNDÜZ,Y. DEMİRKALP, S. YERLİ & EKMEKÇİ, G.,(1997) : Manyas Gölü Sulak Alan Yönetim Planı , Çevre Bakanlığı,Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 94K100010, 132 pp.(TAMAMLANDI)

KİZİROĞLU, İ., L. TURAN, A. ERDOĞAN, H. KÖYMEN, E . ÇETİN & Ö.N. GEREK(1997): Türkiye ötücü Kuş (Passeriformes) Türlerinin Ses Analizi Yardımı ile Alttür Düzeyinde Tespiti, Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK (TBAG-1170), 74 pp.(TAMAMLANDI)

 

KİZİROĞLU, İ., L. TURAN & A. ERDOĞAN, A.,(1995): Sultansazlığı Araştırma ve Yönetim Planı (Ornitoloji Grubu Sonuç Raporu) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD). Destekleyen kuruluş Dünya Bankası.(TAMAMLANDI)

 

KİZİROĞLU, İ.,L. TURAN& A. ERDOĞAN (1995): Sultansazlığı Research and Administration Plan (The Final Report on Ornithology Group) ,76 pp.(This Project has been developed with the financial support by UNDP).(TAMAMLANDI)

Hacettepe Üniversitesi

Çevre Eğitimi, Kuş Araştırmaları ve Halkalama Merkezi

06800, Beytepe - Ankara