İletişim

Merkez Müdürü: Prof.Dr. Levent TURAN

Tel: (312) 2978604

e-mail:letur@hacettepe.edu.tr

Merkez Md.Yrd.: Prof.Dr. Galip AKAYDIN

Merkez Sekreteryası: Dr. Öğr. Üyesi Kalender ARIKAN

Tel: (312) 2978617

e-mail:kalendera@hacettepe.edu.tr