Misyon ve Vizyon

Çevre Eğitimi ve Kuş Araştırmaları Konusunda farklı disiplinlerden bu konuda araştırmalar yapan bilim adamı ve uz- manları bir araya getirerek endüstiri ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslaraarası araştırma ve geliştirme projelerinin oluşturulmasını, yürütülmesini ve yapılmasını sağlamak,

Çevre Eğitimi ve Kuş Araştırmaları Konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer - konferans, kongre, sempoz- yum gibi çeşitli bilimsel toplantılar, eğitim programları düzenlemek,

Çevre Eğitimi ve Kuş Araştırmaları alanında yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vererek, çevre e- ğitimine ve kuş bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak.