Projeler

ERK'AKAN, F., İ. KİZİROĞLU, F. SİPAHİLER, L. TURAN, A. ERDOĞAN, M. EKMEKÇİ, E. GÜNDÜZ,Y. DEMİRKALP, S. YERLİ & EKMEKÇİ, G.,(1997) : Manyas Gölü Sulak Alan Yönetim Planı , Çevre Bakanlığı,Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 94K100010, 132 pp.(TAMAMLANDI)

KİZİROĞLU, İ., L. TURAN, A. ERDOĞAN, H. KÖYMEN, E . ÇETİN & Ö.N. GEREK(1997): Türkiye ötücü Kuş (Passeriformes) Türlerinin Ses Analizi Yardımı ile Alttür Düzeyinde Tespiti, Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK (TBAG-1170), 74 pp.(TAMAMLANDI)

 

KİZİROĞLU, İ., L. TURAN & A. ERDOĞAN, A.,(1995): Sultansazlığı Araştırma ve Yönetim Planı (Ornitoloji Grubu Sonuç Raporu) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD). Destekleyen kuruluş Dünya Bankası.(TAMAMLANDI)

 

KİZİROĞLU, İ.,L. TURAN& A. ERDOĞAN (1995): Sultansazlığı Research and Administration Plan (The Final Report on Ornithology Group) ,76 pp.(This Project has been developed with the financial support by UNDP).(TAMAMLANDI)